Amina Kolar has been selected as the president of the Network of student councils of Canton Sarajevo

9 zlatnih i 14 srebrenih medalja učenika Međunarodne škole u Tuzli na WSC takmičenju u SAD-u
November 25, 2017
Our students Harun Hindija and Nudžeim Selimović got the Golden Badge of UNSA with average grade of 10.00
December 4, 2017