Melika Lošić je regionalna finalistica Google Science Fair takmičenja projekata, najvećeg takvog tipa u svijetu

Richmond Park Schools students have won Gold, Silver and Bronze medals at Infomatrix competition in Romania!
April 26, 2019
Maturant Richmond Park Koledža, Haris Brkić diplomirao na MIT-u, jednom od najprestižnijih svjetskih univerziteta
June 14, 2019