Školski kalendar

Školski kalendar za školsku 2019/2020. godinu od
Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.